کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گسل فیروزکوه منشاء زلزله ۳.۱ امروز

29 شهريور 1399 ساعت 11:31

زلزله با بزرگای ۳.۱ امروز که در ساعت ۰۹:۵۸:۴۲ امروز در عمق ۵.۷ کیاومتری رخ داد مربوط به گسل فیروز کوه است.


به گزارش روابط عمومی سازمان‌نقشه برداری کشور، دکتر نانکلی رئیس اداره ژیودینامیک در اداره کل زمین سنجی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه برداری‌کشور گفت: زلزله با بزرگای ۳.۱ امروز که در ساعت ۰۹:۵۸:۴۲ امروز در عمق ۵.۷ کیاومتری رخ داد مربوط به گسل فیروز کوه است. در تاریخ ۱۸ شهریور ماه هم یک زلزله ۲.۸ در همین قطعه گسلی رخ داده است . کانون این زمین لرزه  در همان کانون قبلی زلزله ۲۳ تیر ماه است.

 


کد مطلب: 2733

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2733/گسل-فیروزکوه-منشاء-زلزله-۳-۱-امروز

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir