کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برگزاری جلسه بررسی فرونشست استان البرز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری

29 مهر 1399 ساعت 9:49


سومین جلسه بررسی فرونشست استان البرز در روز دوشنبه مورخ 28/7/1399 با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استانی و کشوری برگزار گردید. در این نشست آقایان دکتر نانکلی و مهندس عربی از سازمان نقشه‌برداری کشور  ضمن معرفی فعالیتهای انجام شده در خصوص پایش تغییرات ارتفاعی پوسته در استان البرز، توضیحات جامعی در ارتباط با نرخ و وسعت منطقه فرونشست در منطقه ارائه کردند. همچنین لزوم نصب گیرنده  GPSبه منظور پایش تغییرات ارتفاعی استان البرز و همکاری دستگاههای استانی تاکید گردید و مقرر شد هماهنگی لازم جهت تامین امکانات مورد نیاز از سوی مراجع ذیصلاح استانی برای نصب گیرنده توسط سازمان مدیریت و برنامه استان البرز انجام و آخرین نقشه فرونشست استان البرز نیز توسط سازمان نقشه برداری کشور ارائه گردد.


کد مطلب: 2887

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2887/برگزاری-جلسه-بررسی-فرونشست-استان-البرز-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir