کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تکمیل شبکه ثقل­ سنجی درجه سه در شهریور و مهر ماه 1399

اداره فیزیکال ژئودزی، اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری

1 آبان 1399 ساعت 23:02


برنامه عملیاتی تکمیل شبکه ثقل­ سنجی درجه سه در شهریور و مهر ماه در اداره کل زمین سنجی و نقشه‌برداری زمینی انجام گرفت. نقاط شبکه ثقل ‌سنجی درجه سه با فواصل 5 دقیقه و به‌طور منظم طراحی شده‌اند، به‌ طوری ‌که فاصله بین هر دو نقطه شبکه ژئودزی چندمنظوره درجه دو با 2 نقطه شبکه درجه سه ثقل ‌سنجی پوشش داده می‌شود.
در همین راستا در شهریور و مهر ماه عملیات شناسایی 79 نقطه شبکه ثقل­ سنجی درجه سه توسط آقای مهندس فریبرز منصوری در استان اصفهان حوالی شهرهای حسین آباد، رامشه، ورزنه، حیدرآباد و... انجام گرفته است و 50 نقطه توسط ایشان احداث گردیده است.
همچنین عملیات جمع ‌آوری داده‌های شتاب ‌ثقل با دقت و تراکم بالا به همراه مختصات دقیق نقاط شبکه ثقل ‌سنجی درجه سه در استان اصفهان در شهریور و مهر ماه صورت گرفت. این ماموریت با اعزام اکیپی از همکاران اداره کل به سرپرستی آقای خرمی و با همکاری آقایان شیدایی و شورگشتی انجام گرفته است. اندازه­ گیری شتاب ثقل 48 نقطه شبکه ثقل­ سنجی درجه سه و مشاهدات GPS این نقاط که قبلا توسط آقای منصوری احداث شده بودند، در جنوب استان اصفهان حوالی شهرهای حنا، کومه و ... صورت گرفت.


نقطه شبکه ثقل­ سنجی درجه سه 


 اندازه گیری روی نقطه شبکه ثقل­ سنجی درجه سه


کد مطلب: 2899

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2899/تکمیل-شبکه-ثقل-سنجی-درجه-سه-شهریور-مهر-ماه-1399

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir