کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

کمیته جدید انجمن بین‌المللی ژئودزی «ژئودزی برای تحقیقات اقلیمی»

تهیه و تنظیم: مهندس غلامرضا کریم زاده، کارشناس اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری

5 آبان 1399 ساعت 16:59 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور،طی برگزاری مجمع عمومی اتحادیه بین‌المللی ژئودزی و ژئوفیزیک (IUGG) در مونترال کانادا‌، کمیته اجرایی انجمن بین‌المللی ژئودزی به منظور افزایش استفادۀ مشاهدات ژئودتیک در مطالعات آب و هوائی یک کمیتۀ جدید در زمینۀ «ژئودزی برای تحقیقات آب و هوائی» ایجاد کرد. هدف از این اقدام، ایجاد روال و رویکردی نظام‌مند و جامع در بین مجامع متعدد ژئودتیکی در خصوص تحکیم و تقویت روابط با علوم اقلیم است.
 
داده‌های ژئودتیکی برای اقلیم
رشد ثبت داده‌های مربوط به مشاهدات متعدد ژئودتیکی دیدگاه نسبتاً جدیدی را در مورد متغیرهای مختلف مرتبط با تحقیقات آب و هوایی فراهم می‌کند‌، متغیرهائی مانند بخار آب تروپوسفریک‌، چگالی خنثی ترموسفریک‌، ذخایر آب‌های زمینی‌، صفحات یخی و توده‌های یخچالی کوهستانی‌، سطوح استریک و باریستاتیک دریا‌، بادهای سطح دریا‌، امواج اقیانوس‌، جریان‌های سطحی و زیرسطحی‌، و وسعت و ضخامت یخ‌های دریا. بسیاری از این‌ متغیرها، در تعریف سیستم جهانی مشاهدة آب و هوا (GCOS)، به عنوان متغیرهای اساسی آب و هوائی فهرست شده‌اند.
 
چالش‌ها
اگر چه در حالت کلی روشن شده است که داده‌های ژئودتیکی اطلاعات بسیار ارزش‌مندی را برای مطالعة تغییرات آب و هوای سیاره ما فراهم می‌کنند، اما هنوز موانع برنامه‌ای و نیز محدودیت‌های فنی مانند طول سری‌های زمانی، و پرسش‌های باز علمی مانع شناسائی فراگیر ژئودزی به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی برای تحقیقات اقلیمی محسوب می‌شوند.
اهداف
اهداف مشخص کمیتة ژئودزی برای تحقیقات آب و هوائی عبارتند از:
§ افزایش درک ظرفیت‌ها (و محدودیت‌های) اندازه‌گیری‌های ژئودتیکی در مشاهده‌، تجزیه و تحلیل، و شناسایی سیگنال‌های آب و هوایی‌؛
§ توسعه سیستم‌های مشاهدکنندۀ ژئودتیکی‌، تکنیک‌های تحلیلی و تولیدات داده‌ای مرتبط با متغیرهای اساسی آب و هوائی؛
§ بهبود مدل‌های عددی آب و هوا‌ئی، سیستم‌های پایش و بازتحلیل اقلیمی از طریق ثبت مشاهدات ژئودتیکی‌؛
§ ترغیب و ترویج تبادل و همکاری‌های علمی و فنی بین جوامع علمی آب و هوائی و ژئودتیکی؛
§ گسترش کاربردهای عمومی متغیرهای ژئودتیکی از طریق اشتراک‌گذاری و تشریح فوائد آن‌ها.
 
فعالیت‌ها
فعالیت‌های کمیتۀ ژئودزی برای تحقیقات آب و هوائی در وهلۀ نخست توسط کارگروه‌ها و گروه‌های مطالعاتی آن انجام خواهد شد که قرار است در جلسه بعدی کمیته اجرائی انجمن بین‌المللی ژئودزی، در دسامبر، راه‌اندازی گردند. از دیگر برنامه‌های کمیتۀ ژئودزی برای تحقیقات آب و هوائی می‌توان به برگزاری كارگاه‌های آموزشی در زمینۀ گسترش تبادل دانش و فناوری بین جوامع مختلف ژئودتیكی و نیز جوامع پایش و مدل‌سازی آب و هوائی‌، سازمان‌دهی نشست‌های مرتبط در كنفرانس‌های بین‌المللی، و برقراری ارتباط با ارگان‌های وابسته به علوم اقلیم عضو اتحادیه بین‌المللی ژئودزی و ژئوفیزیک و نیز دیگر نهادها اشاره کرد.
 
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر دربارۀ کمیتۀ ژئودزی برای تحقیقات آب و هوائی را می‌توانید در وب سایت این کمیته به آدرس https://iccc.iag-aig.org دنبال کنید. ایده‌ها و نظرات پیشنهادی خود را از طریق رایانامه به نشانی (annette.eicker@hcu-hamburg.de)  برای Annette Eicker ارسال نمائید.
 
منبع:
https://www.iag-aig.org/topic/179


کد مطلب: 2909

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2909/کمیته-جدید-انجمن-بین-المللی-ژئودزی-تحقیقات-اقلیمی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir