کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در نشست کمیته تخصصی مدیریت عملکرد تشریح شد:

اهمیت و شیوه راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد

11 آبان 1399 ساعت 18:10

در هفته‌ای که گذشت کمیته‌های تخصصی مرتبط با موضوعات مدیریتی و اداری که مدتی تعطیل بود توسط دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور فعال شد. یکی از این کمیته‌های مهم و اثربخش کمیته تخصصی مدیریت عملکرد است که در نشست تخصصی اعضای این کمیته در راستای وظایف تعریف شده آن، اهمیت و شیوه راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد تشریح شد و همچنین تدوین معیارها، شاخص‌ها و روش ارزیابی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان نقشه برداری کشور مورد بررسی قرار گرفت.


 
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، نشست کمیته مدیریت عملکرد در راستای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) با حضور رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور و اعضای این کمیته برگزار شد.
 
دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در این نشست بیان کرد:«وظایف کمیته ها مشخص شده‌اند و تمام فعالیت‌های آنها باید منطبق بر بخشنامه‌های ابلاغی هیئت دولت باشد. همچنین ارسال گزارش ارزشیابی عملکرد نباید موکول به آخر سال شود؛ تا به این ترتیب مقایسه نتایج ارزیابی‌ها و تحلیل دوره‌ای آن‌ها و ارائه گزارش به شورا بصورت 6 ماهه و 9 ماهه انجام شود تا پایش و بهبود گزارش نهایی در زمان مناسب و بدون تأخیر وقت صورت پذیرد.»
 
دکتر جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی مقرر نمود:«برنامه نظام‌مند نظارت مردم و تشکل‌ها بر دستگاه باید تهیه گردد و موضوعات محوری نظام اداری نظیر؛ بهره‌وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا تعیین گردند.»


 


کد مطلب: 2929

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2929/اهمیت-شیوه-راهبری-استقرار-نظام-مدیریت-عملکرد

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1