کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

نقش حمایتی داده های مکانی دربهبود کیفیت عملکرد کشور انگلیس در همه گیری ویروس کرونا

مترجم: فاطمه عمادیان مهر

https://www.ordnancesurvey.co.uk/about/covid-19/new-to-os , 1 ارديبهشت 1399 ساعت 10:47

مترجم : فاطمه عمادیان مهر

با توسعه نرم افزارهای جدید و تکنولوژی جمع آوری داده ها، هم اثرات و هم تاثیر اقدامات برای ردیابی و مدیریت بیماری ها نظیر پاندمی فعلی ویروس کرونا را می توان در لحظه و به طور آنی واز نزدیک بررسی کرد، امکان واکنش صحیح و به حداقل رساندن مرگ و میر، با به کارگیری داده های مکانی که نقش اصلی را در این مورد بازی می کنند، میسر می شود.برای مشاهده اصل مقاله به فارسی اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده اصل مقاله به انگلیسی اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 2958

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2958/نقش-حمایتی-داده-های-مکانی-دربهبود-کیفیت-عملکرد-کشور-انگلیس-همه-گیری-ویروس-کرونا

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir