کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

فرونشست منطقه رزن از استان همدان با نرخ 5.13 سانتیمتر در سال

تهیه و تنظیم : خانم مهندس فاطمه قرئیان تحت نظارت و سرپرستی خانم دکترآمیغ پی رئیس اداره ترازیابی دقیق اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی

2 آذر 1399 ساعت 18:09

جهت تعیین نرخ فرونشست از تکنیک تداخل سنجی راداری روش آنالیز سری زمانی - خط مبنای کوتاه (SBAS) استفاده گردیده است. داده های مورد استفاده تصاویر ماهواره سنتینل -1 می باشد و پردازشهای توسط نرم افزار متن باز GMTSAR تحت سیستم عامل لینوکس انجام شده است.
محدوده مورد بررسی منطقه رزن از توابع شهرستان رزن از استان همدان می باشد و با استفاده از 32 تصویر ماهواره سنتینل-1  میزان تغییرات ارتفاعی آن در دوره زمانی 2017 -02 -23 تا 2019- 04 -02 بررسی گردید و فرو نشستی با نرخ  5.13 سانتیمتر در سال مشاهده گردید.


فرونشست منطقه رزن از استان همدان با نرخ 5.13 سانتیمتر در سال
 

فرو نشست زمين در اثر عوامل طبيعی و فعاليتهای انسانی يکی از پديده هايی است که می تواند خسارتهای جبران ناپذيری  ايجاد کند. برای فرونشست زمین می توان عوامل مختلفی در نظر گرفت که یکی از عوامل آن  استخراج بیش از اندازه آب های زیرزمینی می باشد. افزايش روز  افزون  بهره بردارى  از آب هاى  زير زمينى  بويژه در دشت های حاشیه شهرها باعث ایجاد پدیده فرونشست در مناطق مختلفی از کشورمان شده است. عوامل، تشخيص ، کنترل و مدیریت اين مناطق يکی از مهمترين رويکردهايی است که بايد مورد توجه قرار گيرد. به منظور تشخيص و کنترل مناطق نشست خيز ازتکنيکها و روش هایی  همچون تداخل سنجی راداری ، GPS وترازيابی دقيق استفاده می شود. تداخل سنجی راداری با پوشش وسيع و قدرت تفکیک مکانی بالا در کنار GPS با رزوليشن زمانی بالا و ترازيابی دقيق با دقت بالا می تواند منبع مناسبی برای بررسی حرکات پوسته زمين باشد.
 
نمایی از  فرونشست زمین
 
با توجه به اهمیت مسئله فرونشست، اداره ترازیابی دقیق از اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی اقدام به محاسبه تغییرات پوسته زمین، پهنه بندی مناطق و تعیین نرخ فرونشست برای تمام کشور نموده است.
جهت تعیین نرخ فرونشست از تکنیک تداخل سنجی راداری روش آنالیز سری زمانی - خط مبنای کوتاه (SBAS)  استفاده گردیده است. داده های مورد استفاده تصاویر ماهواره سنتینل -1 می باشد و پردازشهای توسط نرم افزار متن باز GMTSAR تحت سیستم عامل لینوکس انجام شده است.
محدوده مورد بررسی منطقه رزن از توابع شهرستان رزن از استان همدان می باشد و با استفاده از 32 تصویر ماهواره سنتینل-1  میزان تغییرات ارتفاعی آن در دوره زمانی 2017 -02 -23 تا 2019- 04 -02 بررسی گردید و فرو نشستی با نرخ  5.13 سانتیمتر در سال مشاهده گردید.
 
 
 
 
 
 


کد مطلب: 3035

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3035/فرونشست-منطقه-رزن-استان-همدان-نرخ-5-13-سانتیمتر-سال

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir