کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در اداره کل نقشه برداری هوایی، فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:

در راستای طرح بروزرسانی نقشه های پوششی، بروزرسانی بلوک 1:25000 سنندج کلید خورد

2 خرداد 1400 ساعت 15:23

در راستای طرح بروزرسانی نقشه های پوششی بروزرسانی بلوک 1:25000 سنندج کلید خورد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از در اداره کل نقشه برداری هوایی، فضایی و نقشه های مبنایی، با شروع طرح بروزرسانی نقشه های پوششی کشور (مقیاس 1:25000) در سال 1399 مثلث‌بندی طرحهای پروازی مرتبط نیز بعنوان یکی از مراحل پایه در این روند، آغاز گردید.

در راستای این طرح، مثلث بندی بخشی از اراضی استان کردستان  با مساحت حدودی327000 هکتار در سال 1399 و 342000 هکتار در سال 1400 به خط تولید بروزرسانی رسید. 

 

 

 

 

 

  
 

 


کد مطلب: 3938

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3938/راستای-طرح-بروزرسانی-نقشه-های-پوششی-بلوک-1-25000-سنندج-کلید-خورد

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir