کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در اداره کل نقشه برداری هوایی، فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:

تبدیل ، ترسیم و تهیه نقشه 1:2000 بخشی از جزیره قشم با استفاده از تصاویر هوایی سال 1396 با قدرت تفکیک 10 سانتی متر عکسبرداری سازمان نقشه برداری

30 خرداد 1400 ساعت 20:33جزیره قشم با مساحت حدود 1500 کیلومتر مربع مشتمل بر بیش از 4200 مدل سه بعدی35 هکتاری می باشد که تولید نقشه 1:2000 آن در 
اداره کل نقشه برداری هوایی، فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه برداری کشور در حال انجام است.


 
 


 

اندکس سه بعدی جزیره قشم
از کل مساحت جزیره قشم، حدود 12000 هکتار (120 کیلومتر مربع) آن دارای بافت مسکونی و انواع ساخت و ساز می باشد. تا کنون حدود 357 مدل به مساحت 13200 هکتار آن تبدیل عکس به نقشه گردیده که حدود 3000 هکتار از آن شامل بافت شهری می باشد.
با توجه به مقایسه نقشه های بزرگ مقیاس تولید شده از این منطقه در دهه 1380 با مدلهای تبدیل شده در یکسال اخیر، تغییرات قابل توجهی در بافت مسکونی و ساخت و سازهای جزیره قابل مشاهده است. به عنوان مثال پارک ساحلی هلر (Holor ) در شمال بندر درگهان و 18 کیلومتری شهر قشم که در نقشه های قدیمی وجود نداشته است ، در نقشه های 3 بعدی تولید شده جدید به طور کامل قابل مشاهده است.


تصویر و نقشه قدیمی تهیه شده از ساحل درگهان-منطقه هلر
تصویر و نقشه جدید تهیه شده از ساحل درگهان-منطقه هلر-پارک هلر
 

 


کد مطلب: 4025

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4025/تبدیل-ترسیم-تهیه-نقشه-1-2000-بخشی-جزیره-قشم-استفاده-تصاویر-هوایی-سال-1396-قدرت-تفکیک-10-سانتی-متر-عکسبرداری-سازمان-برداری

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir