کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گروه استانداردسازی اعلام کرد:

جلسه کمیته برنامه ریزی نقشه و اطلاعات مکانی سازمان ملی استاندارد ایران

19 خرداد 1400 ساعت 14:34


سازمان نقشه برداری با ایفا نقش پررنگ و تاثیرگذار خود با اشراف به استانداردهای ملی و بین المللی و مباحث مطروحه در هر استاندارد و اولویت گذاری و نظارت دقیق و کامل استانداردها در بازه­های زمانی مورد قبول و ارتباط موثر و همکارگونه با دبیران تدوین جایگاهی پیدا کرده است که جلسات کمیته برنامه ریزی نقشه و اطلاعات مکانی سازمان ملی استاندارد ایران با حضور نماینده سازمان رسمیت یافته و تشکیل می شود و تنها نظر و رای سازمان تعیین کننده است.این جلسه در تاریخ 4/3/1400برگزار شد.
در این کمیته 9 مورد پیشنهاد تدوین مربوط به مباحث مربوط به کمیته نقشه و اطلاعات مکانی بود که بر اساس اولویت ها، مباحث تخصصی درون استاندارد و تخصص افراد پیشنهاد دهنده مورد بررسی قرار گرفت و دو مورد تدوین استانداردهای ملی با عناوین آدرسی‌دهی- مدل مفهومی و  آدرسی‌دهی- کیفیت داده‌های آدرس به تصویب رسید.
برای قبول نتایج مستند تدوین و اتمام قرارداد، شرط تایید نهایی مستند نهایی شده توسط سازمان نقشه‌برداری کشور (طبق همکاری دو جانبه سازمان نقشه­‌برداری و سازمان استاندارد که در دو سال گذشته با دفتر تدوین استانداردهای ملی برای ارتقا سطح استانداردها روال شده است) انجام می پذیرد.
 


کد مطلب: 4030

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4030/جلسه-کمیته-برنامه-ریزی-نقشه-اطلاعات-مکانی-سازمان-ملی-استاندارد-ایران

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir