plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۲
کد مطلب : ۴۰۴۰
اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی خبر داد:

گسل پیش ژرفای زاگرس مسبب زمین لرزه با بزرگای ۵.۲  صالح آباد استان ایلام  

دکتر حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری
نتایج حاصل از مدلسازی میدان سرعت ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور نشان دهنده نرخ همگرایی ۱۷ میلمتر در سال بین دو صفحه عربی و اوراسیا در محل رخداد میباشد. همچنین مدل سازی سرعت نسبت به صفحه ایران مرکزی به‌ عنوان چارچوب مختصات مرجع نشان می دهد که نرخ لغزش برای گسل پیش ژرفای زاگرس ۱.۵ میلیمتر در سال و نرخ کوتاه شدگی ۲ میلیمتر در سال برآورد میگردد. 
گسل پیش ژرفای زاگرس مسبب زمین لرزه با بزرگای ۵.۲  صالح آباد استان ایلام  
plusresetminus
گسل پیش ژرفای زاگرس مسبب زمین لرزه با بزرگای ۵.۲  صالح آباد استان ایلام  
 
دکتر حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری

به گزارش مرکز  لرزه نگاری کشوری  زمین لرزه ای با بزرگای ۵.۲ در عمق ۹ کیلومتری ساعت ۲۴: ۹   مورخ ۱۶ خرداد ماه   در ۲۸ کیلومتری صالح آباد در استان ایلام رخ داد .

گزارش کارگروه زمین لرزه و آتشفشان  سازمان نقشه  برداری کشور
 
 مطالعه تاريخچه لرزه خيزي گستره رسوبي ساختاري زاگرس حكايت از رويداد زمين لرزه هاي ويرانگري دارد كه بارها باعث ويراني و تخريب شهرها و روستاهاي اين گستره شده است. وجود گسلهاي بنيادي جنبا و بزرگ در اين پهنه مانند گسلهاي زاگرس جوان، زاگرس مرتفع، پيشاني كوهستان، پیش ژرفای زاگرس، كازرون، برازجان، اردل و بسياري گسلهاي فعال پوشيده ديگر باعث لرزه خيزي بالاي اين پهنه شده اند و در طول تاريخ ضمن جنبش مجدد خود عامل زمين لرزه هاي خسارت باري در بخشهاي مختلف اين گستره بوده اند به گونه اي كه شهرهاي اهواز، همدان، شيراز، جزيره هرمز، بندرعباس، دشت سيلاور، شهرهاي ياز استان كردستان، حاجي آباد فيروزآباد، نواحي بسيار ديگري، بارها طي زمين لرزه هاي تاريخي وسده اخير لرزيده و خسارت ديده اند. تاريخجه لرزه خيزي زاگرس نشان دهنده تمركز بالاي رو مركز زمين لرزه هاي رويداده در اين پهنه است. به گونه اي كه در مقايسه با ساير نواحي ايران داراي بيشترين فراواني بوده و درتمام سطح اين گستره پراكنده مي باشند وجود ضخامت زيادي از رسوبات بر روي پي سنگ پركامبرين زاگرس باعث شده است كه بسياري از گسلهاي پي سنگي و فعال زاگرس در زير اين پوشش رسوبي مخفي بمانند. 
شواهد دستگاهی و تاریخی از کمر بند زاگرس نشان می‌دهد که این بخش از کشور زمین لرزه های مخرب چندی را در طول تاریخ تجربه کرده است. مقایسه زاگرس به همراه زمین لرزه های ثبت شده در آن برای یک دوره زمانی مشخص با آنچه که در دیگر نواحی کشور رخ داده نشان میدهد که فراوانی زمین لرزه در زاگرس بسيار بیشتر است و تقریبا تمامی مساحت کمربند را در بر می گیرد و نمی توان روند خطی مشخص و دقیقی را برای انها شناسایی کرد.
گسل پيش ژرفاي زاگرس جدا کننده کمربند پيش ژرفاي زاگرس (در شمال و شمال خاوري) از دشت ساحلي زاگرس (در جنوب و جنوب باختري) مي باشد. اين گسل حد شمال خاوري آبرفت هاي دشت ساحلي خليج فارس را مشخص مي کند و گسلي معکوس با مولفه راستالغزمي باشد. گسل پيش ژرفاي زاگرس مانند گسل پيشاني کوهستان از قطعات گسلي مختلفي تشکيل شده است. 

 شبکه ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور
 
نتایج حاصل از مدلسازی میدان سرعت  ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور نشان دهنده نرخ همگرایی ۱۷ میلمتر در سال بین دو صفحه عربی و اوراسیا در محل رخداد میباشد. همچنین مدل سازی سرعت نسبت به صفحه ایران مرکزی به‌ عنوان چارچوب مختصات مرجع نشان می دهد که نرخ لغزش برای گسل پیش ژرفای زاگرس ۱.۵ میلیمتر در سال و نرخ کوتاه شدگی ۲ میلیمتر در سال برآورد میگردد. 
بر اساس نتایج میدان استرین رژیم تکتونیکی منطقه دارای نرخ لرزه ای متوسطی با مولفه غالب فشارشی و مولفه کششی minor در راستای شمال شرق - جنوب غرب می باشد. نرخ استرین برشی در محدوده رخداد ۴۵ تا ۵۵ نانو استرین در سال  می باشد که با رخ داد تطابق دارد. با توجه به وسعت گسیختگی تنش انباشته قبل از زمین لرزه ۲۱.۵ مگا پاسکال برآورد گردیده است.
 به نظر میرسد که احتمالا با رخ داد زلزله های بزرگ در زاگرس رژیم لرزه ای این منطقه در حال تغییر باشد.
 این زمین لرزه تا کنون ۵ پس لرزه داشته است.

https://www.ncc.gov.ir/vdcj.xexfuqeyysfzu.html
ncc.gov.ir/vdcj.xexfuqeyysfzu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی