کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

فهرست استانداردهای ملی

1 تير 1400 ساعت 11:41


 
نام استاندارد ملی لینک فایل طبق شماره استاندارد
اپتيك و دستگاه ­هاي اپتيكي- روش­ هاي اجرايي ميداني براي آزمون دستگاه­ هاي ژئودتيك و نقشه­ برداري –
 قسمت1: نظريه
11702-1
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-
قسمت2-ترازیاب ها
11702-2
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-
قسمت3-زاویه یاب ها
11702-3
اپتیک و تجهیزات اپتیکی -روشهای صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری-
قسمت پنجم-تاکئومترهای الکترونیکی
11702-5
اپتیک و تجهیزات اپتیکی -روشهای صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری-
قسمت هفتم-شاقول اپتیکی
11702-7
اپتيك و دستگاه ­هاي اپتيكي- روش­ هاي اجرايي ميداني براي آزمون دستگاه ­هاي ژئودتيك و نقشه­ برداري –
 قسمت8: سيستم­ هاي اندازه­ گيري ميدان GNSS در سينماتيك زمان واقعي RTK
11702-8
نقشه های راهنمای کشوری جهانگردی 1712
پایگاه داده‏ های نقشه‏ برداری رقومی برای مطالعات انتشار 5449
علامتهای نقشه‌های توپوگرافی 963
اطلاعات مکانی- خدمات‌ مکان‌مبنا- ردیابی و ناوبری 11313
اطلاعات مکانی- خدمات مکان‌مبنا- مدل مرجع 11336
اطلاعات مکانی- اصول کیفیت 14367
اطلاعات مکانی-کد گذاری 15743
اطلاعات مکانی -تضمین کیفیت تامین داده 15744
روش های اندازه گیری برای ساخت و ساز-پیاده کردن نقشه و اندازه گیری –
قسمت3-چک لیست برای انجام خدمات نقشه برداری واندازه گیری
18571-3
سریP-نقشه برداری از عوارض زمین برای مدل سازی انتشار زمین به فضا 1511
كيفيت هوا- هواشناسي زيستي-
قسمت1: سنجش از دور گستره ديد به وسيله ليدار زمين پايه
15127-1
انتخاب سامانه ­های سنجش از دور هوایی برای ردیابی و پایش نفت روی آب- راهنما 20045
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -وسایل جانبی برای دستگاههای ژئودتیک -قسمت 2- سه پایه ها 14523-2

 
 
 


کد مطلب: 4284

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4284/فهرست-استانداردهای-ملی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir