کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دهم تیرماه 1400 برگزار شد:

نشست مجازی کمیته استاندارد با حضور فعال اعضا در شرایط بحرانی کرونا

18 مرداد 1400 ساعت 13:12

نگارنده : پروین رفاهی

هفتمین نشست اعضای کمیته استاندارد با توجه به وضعیت بحرانی در خصوص شیوع ویروس کرونا 10 تیر ماه با حضور اعضای کمیته به صورت مجازی برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و به نقل از گروه شوراها و کمیته ها ، هفتمین نشست اعضای کمیته استاندارد با توجه به وضعیت بحرانی در خصوص شیوع ویروس کرونا  10 ام تیر ماه با شرکت فعال  اعضای کمیته به صورت مجازی برگزار گردید.
 
ابتدا روند تدوین دستورالعمل و استاندارد در سازمان که مراحل اخذ نظرات اعضای کمیته را قبلا سپری کرده بود، به تصویب رسید.  سپس دستورالعمل های تدوین شده تحت عناوین " مجموعه دستورالعمل هاي اجرايي چند مقياسي -گويا سازي" و " مدل داده چند مقياسي نسخه 2" با رای اکثریت آرا به تصویب کمیته رسیده  و جهت استحضار و  ابلاغ به ریاست سازمان در دستور ارسال قرار گرفت . همچنین با توجه به اتمام فرآیند تهیه چهار دستورالعمل"مجموعه دستورالعمل هاي اجرايي چند مقياسي –تبديل" ، "دستورالعمل نظارت ميكروژئودزي" ،" دستورالعمل نظارت هيدروگرافي" و " دستورالعملSDI " و پیشنهاد نفرات گروه نظارت برای دستورالعمل های مزبور از طرف گروه استاندارد، با رای اکثریت آرا، ناظرین مربوط به هر یک انتخاب شدند.
در پایان جلسه گزارشی از روند پیشرفت  دستورالعمل های پهپاد و میکروژئودزی از طرف رئیس کمیته استاندارد  ارائه گردید و با توجه به روند تدوین و اجرای قراردادها مقرر گردید تا شیوه‌نامه‌ای تنظیم  و برای تصویب به کمیته ارائه شود.
 


کد مطلب: 4491

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4491/نشست-مجازی-کمیته-استاندارد-حضور-فعال-اعضا-شرایط-بحرانی-کرونا

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1