کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تایید نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران

نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت کشور تایید شد

3 شهريور 1400 ساعت 10:43

نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران که توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی تهیه شده بود، توسط وزارت کشور تایید شد


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، تایید نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت کشور را اعلام می‌نماید.

تقسیمات کشوری از اهم مسائلی است که در یک کشور برای انجام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اداری باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند تقسیمات کشوری به منظور تمرکززدایی، ضرورتی انکارناپذیر است، ولیکن هر نوع تقسیم سیاسی سرزمین باید با بقای ملی سازگاری داشته باشد. بقای ملی خود در گرو امنیت ملی است که به واسطه دسترسی مناسب ساکنان به خدمات و امکانات امکان‌پذیر می‌شود.
براین اساس، تقسیمات کشوری بر ساختار اداری مدیریتی سرزمین، شتاب بخشیدن به روند توسعه و رشد هماهنگ ملی، تأثیر بسزایی دارد، و می تواند امنیت، همگرایی، وحدت و مشارکت ملی را تامین کند. بنابراین تقسیمات کشوری باید به گونه­‌ای طراحی شود که کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری دوسویه را در منطقه­‌ها و بین سرزمین­‌های همجوار کشور ایجاد کند و زمینه لازم را برای توسعه منطقه‌­ای فراهم آورد.
در ایران نیز تقسیم‌بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر دارای سابقه دیرینه‌ای است و از شکل‌گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب‌تر فضای سرزمین مورد استفاده قرار گرفته است.
نخستین قانون تقسیمات کشوری پس از انقلاب مشروطیت در اولین دوره قانون‌گذاری به سال 1285 هجری شمسی، قانونی تحت عنوان قانون تشکیلات ایالات و ولایات به تصویب رسید.
تقسیمات کشوری ایران دارای چهار سطح است و به‌ ترتیب به استان، شهرستان، بخش و دهستان تقسیم می‌شود. ساختار تقسیمات کشوری در ایران بدین شیوه ‌است:
-کشور (وزیر کشور)
-استان (استاندار)
-شهرستان (فرماندار) و (فرماندار ویژه)
-بخش (بخشدار)
-دهستان (دهدار)
بر این اساس کشور ایران به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادی بخش و هر بخش به چند دهستان تقسیم می‌شود. واحدهای اداری مربوط به مسئولان نامبرده در بالا به ترتیب وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری و دهداری نام دارند.
نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مورد تایید دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور قرار گرفت.
نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران در اداره نقشه‌های موضوعی و موردی مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس­‌های ملی تهیه گردید. مصوبات و نقشه­‌های  پیوست در سال 1399 از منابع رسمی و موثق مانند وزارت کشور، دبیرخانه دولت، سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و سایت پژوهش‌­های مجلس گردآوری و تمامی مصوبات اعم از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر مربوط به مرزهای تقسیماتی از پایگاه داده تقسیمات کشوری و نام و آوانگاری عناصر تقسیماتی از پایگاه ملی نام­‌های جغرافیای ایران استخراج شده و در نقشه تقسیمات کشوری اعمال گردید. در این نقشه اطلاعات تقسیمات کشوری تا پایان سال 1399 بوده و مرزهای بین المللی، حدود استان، شهرستان، بخش، مراکز آن­ها و عوارض دیگر به نمایش درآمده، همچنین جداول حاوی اطلاعات جغرافیایی و آمار و شاخص­‌های جمعیتی بر اساس سرشماری سال 1395 برای هراستان ضمیمه نقشه گردیده‌ ­است.
حدود سطوح تقسیمات کشوری مندرج در این نقشه از حیث انطباق با مصوبه‌­های هیئت وزیران مورد تایید معاونت سیاسی وزارت کشور قرار گرفت.


کد مطلب: 4568

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4568/نقشه-تقسیمات-کشوری-جمهوری-اسلامی-ایران-توسط-وزارت-کشور-تایید

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir