کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

از سوی اداره کل نقشه برداری هوایی ، فضایی ونقشه های مبنایی سازمان نقشه‌برداری کشور صورت گرفت:

جانمایی نقشه‌های قدیمی استان چهارمحال و بختیاری

16 شهريور 1400 ساعت 11:24

اندکس و جانمایی نقشه های قدیمی استان چهارمحال و بختیاری از سوی اداره کل هوایی ، فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت. این فرآیند در اداره مثلث بندی هوایی و فضایی که یکی از زیرمجموعه های این مدیریت است به انجام رسید.


در ادامه احیاء موقعیت نقشه های قدیمی آرشیو شده در مدیریت خدمات فنی  سازمان نقشه برداری کشور، تهیه اندکس استان چهارمحال و بختیاری در شهریور ماه 1400 به پایان رسید.

نقشه های قدیمی استان چهارمحال و بختیاری مربوط به یک  بازه زمانی 38 ساله (1334تا 1372) و مشتمل بر مقیاس‌های تهیه نقشه  از 1:2000 تا 1:50000 می‌باشد.

اندکس  کوهرنگ  در سال 1345 در مقیاس 1:10000
استان چهارمحال و بختیاری در قالب 18 عنوان منطقه بصورت کلی (صرف نظر از مقیاس آنها) مطابق جدول زیر و حاوی 702 نقشه قدیمی در سیستم مختصات WGS84 در مساحتی بالغ بر 624640 هکتار جانمایی شد.
 

از جهت تعداد نقشه‌ها، کمترین آمار برای یک طرح مقیاسی در این استان،  یک عدد نقشه مربوط به سامان با مقیاس 1:2000 در سال 1343 و بیشترین آمار، مربوط به شهرکرد در مقیاس 1:5000 مربوط به سال 1372 با تعداد 205 نقشه میباشد.

اندکس شهر شهرکرد در سال 1372 در مقیاس 1:5000

 


کد مطلب: 4613

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4613/جانمایی-نقشه-های-قدیمی-استان-چهارمحال-بختیاری

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir