کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در سازمان نقشه‌برداری کشور انجام شد:

جانمایی 811 نقشه قدیمی استان مرکزی در مختصات بیضویWGS84 به پایان رسید

17 مهر 1400 ساعت 11:36

در اداره مثلث بندی هوایی و فضایی، زیرمجموعه اداره کل نقشه برداری هوایی،فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه‌برداری کشور؛جانمایی 811 نقشه قدیمی استان مرکزی در مختصات بیضویWGS84 به پایان رسید.


منطقه هفت عمارت در نقشه های سال 1347 در مقیاس 1:100000
 
جانمایی نقشه‌های قدیمی استان مرکزی

در ادامه کار احیاء موقعیت نقشه های قدیمی آرشیو شده در مدیریت خدمات فنی سازمان نقشه برداری کشور، کار تهیه اندکس استان مرکزی در شهریور ماه 1400 به پایان رسید

استان مرکزی در قالب 23 عنوان منطقه بصورت کلی (صرف نظر از مقیاس آنها) مطابق جدول زیر و حاوی 811 نقشه قدیمی در سیستم مختصات WGS84 در مساحتی بالغ بر 377850 هکتار جانمایی شد.


تغییر مقیاس در یک بازه زمانی 27 ساله

نقشه های قدیمی استان مرکزی مربوط به یک  بازه زمانی 27 ساله (1343تا 1370) و مشتمل بر مقیاس‌های تهیه نقشه  از 1:2000 تا 1:100000 می‌باشد.

اندکس  مامونیه  در سال 1343 در مقیاس 1:2500

تنوع آماری در طرحهای مختلف (از 1 تا 266 عدد نقشه)

از جهت تعداد نقشه‌ها، کمترین آمار برای یک طرح مقیاسی در این استان، بعنوان نمونه 1 عدد نقشه مربوط به مامونیه با مقیاس 1:2500 در سال 1343؛ و بیشترین آمار، مربوط به دشت ساوه در مقیاس 1:2000 مربوط به سال 1370 با تعداد 266 نقشه می باشد.

اندکس دشت ساوه در سال 1370 در مقیاس 1:2000


 
 


کد مطلب: 4687

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4687/جانمایی-811-نقشه-قدیمی-استان-مرکزی-مختصات-بیضویwgs84-پایان-رسید

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir