Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارجمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۲
کد مطلب : ۴۷۲۸
اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی خبر داد:

نتایج مشاهدات ایستگاه های دائمی از زمین لرزه ۲.۷ پاکدشت استان تهران

تهیه و تنظیم: دکتر حمیدرضا نانکلی(رئیس کمیته زمین لرزه و آتشفشان) رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک از اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی
ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور نشان داد زمین لرزه با بزرگای ۲.۷ پاکدشت استان تهران در زون تغییر استرین گسل ایوانکی پارچین رخ داده است.
نتایج مشاهدات ایستگاه های دائمی از زمین لرزه ۲.۷ پاکدشت استان تهران
plusresetminus
نتایج مشاهدات ایستگاه های دائمی از زمین لرزه ۲.۷ پاکدشت استان تهران

بنا بر گزارش مرکز لرزه نگاری کشور ساعت ۹ و۴۲ دقیقه ۲۹ مهرماه زلزله‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر، در عمق ۱۶ کیلومتری شهرستان پاکدشت و مناطق اطراف را لرزاند؛ وقوع زلزله در شهر پاکدشت، در مناطقی از شهرستان های ورامین و قرچک نیز احساس شد.

گزارش کار گروه زلزله و آتشفشان سازمان نقشه برداری کشور 
 
گسل ایوانکی با طول ۸۰ کیلومتر از گسل‌های البرز مرکزی می‌باشد. این گسل از گسل‌های فشاری با راستای شمال غرب – جنوب شرق و با شیب به سمت شمال است که لبه شمالی آن در محدوده جنوب شهر تهران واقع شده‌  وبخش‌هایی از آن نیز به گسل «پارچین» معروف است.
گسل ایوانکی از مسگرآباد در جنوب شرق تهران تا شرق  واقع شده است. پیشینه تاریخی منطقه حاکی از وقوع زلزله تاریخی  با بزرگای 7.6 ریشتر که توسط قطعه گسل پارچین، ری رخ داده و منطقه ایوانکی، ری را تحت تاثیر قرار داده است. فعال و لرزه‌زا بودن آن از لحاظ زمین‌ساختی احتمال رخداد زلزله های مخرب توسط این گسل  را نشان میدهد.

مدلسازی براساس نتایج ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور 

نتایج بدست آمده ار سری های زمانی و میدان سرعت و نرخ استرین شبکه ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری کشور در منطقه نشان دهنده نرخ سرعت ۱۲ میلیمتر در سال نسبت به صفحه اوراسیا می باشد و حاکی از رژیم فشارشی غالب و عمود در اطراف گسل و افزایشی از شرق به غرب تا انحنای گسل و سپس کاهش آن میباشد. نرخ لغزش این گسل براساس مشاهدات شبکه ایستگاه های دائمی ۱.۵ میلیمتر و نرخ کوتاه شدگی ۲ میلیمتر در سال است. این رخ داد در محل تغییرات روبه کاهش رژیم استرین منطقه و جنوب گسل مشا در فاصله ۵۵ کیلومتری آن روی داده است و سابقه زمین لرزه های تاریخی دارد.

https://www.ncc.gov.ir/vdcc.iq0a2bqm4la82.html
ncc.gov.ir/vdcc.iq0a2bqm4la82.html
1