کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی اعلام کرد:

بررسی وضعیت فرونشست استان اصفهان و ارائه راهکارهای پیش گیری از تشدید آن توسط سازمان نقشه‌برداری کشور

3 آذر 1400 ساعت 20:59

وضعیت فرونشست استان اصفهان و ارائه راهکارهای پیش گیری از تشدید آن توسط اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه‌برداری کشور بررسی بررسی شد.


بررسی وضعیت فرونشست استان اصفهان و ارائه راهکارهای پیش گیری از تشدید آن توسط سازمان نقشهبرداری کشور

در روز سه شنبه مورخ 2 آذر ماه جاری نشست بر خط(آنلاین) بررسی فرونشست در استان اصفهان به میزبانی مركز تدوين مقررات، ايمني حمل و نقل،  پدافند غيرعامل و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي  برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سعادت، مدیرکل زمین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی و خانم دکتر آمیغ، رئیس اداره ترازیابی دقیق و تداخل سنجی سازمان نقشه‌برداری کشور حضور داشتند و گزارش جامعی از وضعیت فرونشست استان اصفهان، مناطق تحت تاثیر و نرخ و پهنه‌بندی فرونشست مربوطه توسط خانم دکتر آمیغ پی ارائه شد و بر لزوم اصلاح الگوی کشت، مدیریت مصرف آب و استفاده از نقشه های فرونشست در طرحهای توسعه شهری و کشاورزی تاکید گردید.
در جلسه فوق الذکر گزارشی در خصوص فروشست اصفهان و وضعیت بیلان آب استان، توسط استانداری اصفهان ارائه شد. همچنین نماینده مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی بر لزوم تدوین مقررات ملی پیشگیری از آسیب فرونشست به سازه‌های محل اشاره کردند و نماینده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز بر لزوم ایجاد کارگروه ملی فرونشست با مشخص کردن نقش هر یک از دستگاههای متولی تاکید کردند.
کد مطلب: 4815

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4815/بررسی-وضعیت-فرونشست-استان-اصفهان-ارائه-راهکارهای-پیش-گیری-تشدید-توسط-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1