کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

از سوی سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:

توسعه زیرپورتال‌ ملّی مدیریت بحران و راه‌اندازی زیرپورتال‌ ملّی زیرساخت داده‌های مکانی دریایی

14 دی 1400 ساعت 15:21

نگارنده : نیره اسمعیلی تکلیمی

سازمان نقشه برداری کشور پس از راه‌اندازی زیرساخت ملّی داده‌های مکانی، اقدام به توسعه زیرپورتال ملی مدیریت بحران و راه اندازی زیرپورتال ملی داده‌های مکانی دریایی نمود.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، به‌نقل از اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، این سازمان پس از راه‌اندازی زیرساخت ملّی داده‌های مکانی، بسوی کاربردی‌سازی آن گام برداشته شده است. زیرپورتال‌های متنوعی، بمنظور تحقق آرمان‌های  ملّی  و در راستای امور اجرائی و کاربردی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف، قابلیت ارائه و استفاده دارند. در همین راستا و درحال حاضر، زیرپورتال مدیریت بحران، برای استفاده در حوادث طبیعی، غیرطبیعی غیرمنتطره و مخاطرات بیولوژیکی کشور و زیرپورتال زیرساخت داده‌های مکانی دریایی، برای به‌نمایش گذاشتن انواع چارت‌ها، در امور کشتیرانی، صید، صیانت از امنیت ملی....قابلیت ارائه و استفاده برای کاربران ژئوپورتال مکانی در سطح ملی را دارند.

زیرپورتال مدیریت بحران، در دو بخش اطلاعات مکانی مرتبط با مخاطرات بیولوژیکی در پاندمی کرونا، شامل نمودار تغییرات روزانه و نزدیکترین مراکز واکسیناسیون بوده و در بحران‌های طبیعی، غیرطبیعی غیرمنتطره، شامل سیل، فرونشست و زلزله، به‌همراه لایه‌های اطلاعاتی مرتبط با هر گروه لایه می‌باشد. از این زیرپورتال در زمان بحران‌ها و پاندمی‌ها، می توان در هشدار، امدادرسانی، تصمیم‌گیری‌های صحیح در مکان یابی بهینه، تحلیل‌های مناسب مدیریتی...و درنهایت کاهش مخاطرات احتمالی بهره برداری نمود.
خاطر نشان می شود؛ زیرپورتال زیرساخت داده‌های مکانی دریایی نیز شامل نقشه چارت دریایی، لژاندر و چارت‌های دریایی در چند مقیاس می‌باشد. این زیرپورتال قابل استفاده برای دریانوردان در امور کشتیرانی و بمنظور مسیریابی در آب‌های آزاد و آگاهی از بستر دریا و علائم دریانوردی، همچنین صید، حفاظت از حریم ملی، بررسی احتمال سونامی برای متخصصان این حوزه... می‌باشد.

آدرس زیرپورتال مدیریت بحران:
https://iransdi.ncc.gov.ir/layersf/disaster
آدرس زیرپورتال چارت‌های دریایی:
https://iransdi.ncc.gov.ir/layersf/ms


کد مطلب: 4905

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4905/توسعه-زیرپورتال-مل-ی-مدیریت-بحران-راه-اندازی-زیرساخت-داده-های-مکانی-دریایی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1