کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، از حفاظت خاک‌های کشور با فن‌آوری‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور خبر داد

امر حفاظت از خاک‌های کشور، با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سازمان نقشه‌برداری کشور، مجهز به فن‌آوری‌های مکانی می‌شوند

25 دی 1400 ساعت 12:40

نگارنده : نیره اسمعیلی تکلیمی

 اولین نشست تخصصی در راستای مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست بررسی و تصویب گردیده بود، در محل اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار گردید. در این نشست قابلیت‌های ژئوپورتال ملی در حفاظت و صیانت از خاک‌های کشور مورد بررسی و تائید نهائی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، اولین نشست تخصصی در راستای مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست بررسی و تصویب گردیده بود، در محل اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار گردید. در این نشست قابلیت‌های ژئوپورتال ملی در حفاظت و صیانت از خاک‌های کشور مورد بررسی و تائید نهائی قرار گرفت.

پس از توضیحات جامع دکتر میرزاوند (مدیر کل دفتر حفاظت خاک وزارت جهاد)، درخصوص قانون حفاظت از خاک و اشاره به ماده(6) آن و نیز لزوم حل چالش‌ها در تحقیقات خاک، اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی با نمایش ژئوپورتال ملی و ارائه قابلیت‌های مورد درخواست وزارت جهاد کشاورزی در صیانت از خاک‌های ملی و با اشاره به سند مخاطرات لایه‌های 1:25000، عنوان کرد که امكان در اختيار گذاشتن سرويس نقشه‌هاي پوششي به‌عنوان مرجع مطالعات حوزه خاك و نیز امكان آموزش براي راه‌اندازي زیرپورتال‌ خاك و همكاري در آناليزهاي مرتبط وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه موضوع فرسایش خاک در اولویت اول می‌باشد، با پیشنهاد این اداره کل مقرر گردید که در ابتدا با ارائه چند نمونه از نقشه‌های شیب و نیز تصاویر ماهواره‌ای، نسبت به گره‌گشایی مسائل مربوط به بحران فرسایش خاک و گرد و غبار،اقدام گردد.

همچنین خانم دکتر رضی (رئیس بخش خاک سازمان حفاطت محیط زیست) نیز عنوان نمود که ستادی تحت عنوان ستاد مقابله با گرد و غبار در سازمان محیط زیست موجود می‌باشد و خواستار ارایه اطلاعات به آن ستاد و همکاری چندگانه در تحقق قانون حفاظت از خاک و آیین نامه مقابله با گرد و غبار گردید.


کد مطلب: 4941

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4941/امر-حفاظت-خاک-های-کشور-مشارکت-وزارت-جهاد-کشاورزی-سازمان-محیط-زیست-نقشه-برداری-مجهز-فن-آوری-های-مکانی-می-شوند

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1