کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دبیرخانه اجرایی بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی اعلام کرد:

دستورالعمل شرکت در نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400

18 بهمن 1400 ساعت 13:15

دبیرخانه اجرایی بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دستورالعمل شرکت در نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400 را اعلام کرد.


دبیرخانه اجرایی بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دستورالعمل شرکت در نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400 را اعلام کرد.کد مطلب: 5101

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5101/دستورالعمل-شرکت-نمایشگاه-ملی-ژئوماتیک-1400

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1