کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات

1 آبان 1400 ساعت 12:21 
 ارزیابی عملکرد
شرح وظایف بخشنامه ی وظایف دفاتر مدیریت عملکرد
قوانین مربوطه فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری
آئین نامه ی اجرایی ماده 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری
-دستورالعمل اجرایی استقرار مدیریت عملکرد
-دستور العمل امتیاز عمومی شاخص های 1400
-بخشنامه سامد
ترکیب اعضا، اسناد بالادستی،صورتجلسات،مستندات
،گزارش تصویری و اخبار کمیته مدیریت عملکرد
لینک

سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

قوانین و مقررات
ترکیب اعضا، اسناد بالادستی،صورتجلسات،مستندات
،گزارش تصویری و اخبار کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
سامانه های شکایات -سامانه شفافیت
-سامانه سامد
-سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
-شکایات میز خدمت
مطالب آموزشی -آشنایی با سلامت اداری
-کلیپ آموزشی آشنایی با تعارض منافع
-کلیپ اموزشی آشنایی دولت باز
-کلیپ آموزشی گزارشگران تخلف
اطلاعیه اطلاعیه بازرسین


کد مطلب: 5149

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5149/گروه-ارزیابی-عملکرد-بازرسی-رسیدگی-شکایات

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1