کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان نقشه برداری کشور مصوب شد:

تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت دانش جهت پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان نقشه برداری کشور

21 اسفند 1400 ساعت 14:51

نگارنده : مریم صادقی

تنظیم کننده : مریم صادقی

تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت دانش جهت پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان نقشه برداری کشور از سوی شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان نقشه برداری کشور مصوب شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، چهاردهمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان با حضور دکتر جاویدانه رئیس سازمان و اعضاء شورا در محل این سازمان برگزار گردید. 
بر این اساس مقرر شد شورای راهبری توسعه مدیریت، کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت دانش جهت پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان اقدام و گزارش آن را به شورا ارائه نماید.
همچنین شورای راهبری توسعه مدیریت ضمن تصویب تعداد 52 گروه فرآیندی و 146 فرآیند احصاء شده در چارچوب مدل APQC ، مقرر نمود مدیریتهای سازمان سالانه نسبت به بازنگری 20 درصد از فرآیندهای خود تا پایان برنامه 5 ساله اقدام نمایند. 

این شورا راه اندازی سامانه شکایات و مشارکت مردمی در راستای ماده(25) قانون سلامت اداری و تدوین برنامه عملیاتی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را نیز در دستور اقدامات خود دارد.

 


کد مطلب: 5239

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5239/تشکیل-کارگروه-تخصصی-مدیریت-دانش-جهت-پیاده-سازی-نظام-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1