کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

بازبینی، اصلاح و تکمیل اندکسهای محصولات سازمان نقشه برداری کشور

20 فروردين 1401 ساعت 11:33

تنظیم کننده : زهرا صادقی

اندکس های محصولات سازمان نقشه برداری کشور بازبینی، اصلاح و تکمیل شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، به نقل از مدیریت ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی، اندکس های محصولات سازمان نقشه برداری کشور بازبینی، اصلاح و تکمیل شد. بهبود ارائه محصولات سازمان نقشه برداری کشور، منوط به وجود اندکسهای کامل و صحیح آنها می باشد. در این خصوص در طی سال 1400 براساس برنامه ریزی صورت گرفته تمامی اندکسهای موجود مورد بازبینی قرار گرفته و نواقص و اشتباهات آن اصلاح شدند. این اندکسها شامل عکسهای هوایی در مقیاس های پوششی 1:20000 و 1:40000 و عکسهای هوایی غیر پوششی در مقیاس های مختلف، نقشه های پوششی و غیر پوششی، ارتوفتو، DEM و عکس نقشه(photomap) می باشند.
همچنین اندکس نقشه های قدیمی (Tiffmap) و برخی از عکسهای هوایی آنالوگ با همکاری اداره کل نقشه برداری هوایی و فضایی تهیه، کنترل و به مجموع اندکسهای موجود اضافه شدند.
این فعالیت در سال 1401 نیز ادامه داشته و برنامه ریزی های لازم جهت تکمیل اندکسها و رفع اشکالات باقی مانده برخی از اندکس های موجود صورت گرفته است. هدف اصلی  از این مجموعه برنامه ریزی ها تحقق فروش برخط محصولات سازمان نقشه برداری توسط سامانه فروش محصولات سازمان نقشه برداری eshop.ncc.gov.ir و جلب رضایت بیش از پیش عموم کاربران محصولات سازمان نقشه برداری کشور می باشد.


کد مطلب: 5304

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5304/بازبینی-اصلاح-تکمیل-اندکسهای-محصولات-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir