کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

از سوی سازمان نقشه برداری کشور انجام شد:

جانمایی نقشه‌های قدیمی استان خوزستان

اندکس نقشه های قدیمی استان خوزستان در سازمان نقشه برداری کشور تهیه شد

28 فروردين 1401 ساعت 10:54

در ادامه روند احیاء موقعیت نقشه های قدیمی موجود در مدیریت خدمات فنی سازمان نقشه برداری کشور در مختصات امروزی، تهیه اندکس نقشه هاي قديمي استان خوزستان در اداره کل نقشه برداری هوایی سازمان نقشه‌برداری کشور در اسفندماه سال 1400به پایان رسید.


سازه های آبی شوشتر  در نقشه هاي شوشتر سال 1359 در مقياس 1:1000

در ادامه روند احیاء موقعیت نقشه های قدیمی موجود در مدیریت خدمات فنی سازمان نقشه برداری کشور در مختصات امروزی، تهیه اندکس نقشه هاي قديمي استان خوزستان در اداره کل نقشه برداری هوایی سازمان نقشه‌برداری کشور در اسفندماه سال 1400به پایان رسید.

تغییر مقیاس در یک بازه زمانی 75 ساله
نقشه های قدیمی استان خوزستان مربوط به یک  بازه زمانی 75 ساله (1300 تا 1375 ) و مشتمل بر مقیاس های تهیه نقشه  از 1:1000 تا 1:50000 میباشد.
اندکس جانمايي شده خرمشهر  در سال 1342 در مقیاس 1:2500
استان خوزستان در قالب 51 عنوان منطقه بصورت کلی (صرف نظر از مقیاس آنها) مطابق جدول زیر و حاوی 3033 نقشه قدیمی در سیستم مختصات WGS84 در مساحتی بالغ بر2,918,000  هکتار  جانمایی شد. 

تنوع آماری در طرحهای مختلف (از 1 تا 227 عدد نقشه)
از جهت تعداد نقشه‌ها، کمترین آمار برای یک طرح مقیاسی در این استان، 1 عدد نقشه بعنوان مثال براي هنديجان با مقیاس 1:2500 در سال 1343؛ و بیشترین آمار، مربوط به دشت دوسالق در مقیاس 1:5000 مربوط به سال 1368 با تعداد 227 نقشه میباشد.
اندکس جانمايي شده شهر اهواز در سال 1353 در مقیاس 1:1000

 


کد مطلب: 5316

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5316/جانمایی-نقشه-های-قدیمی-استان-خوزستان

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir