کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی

کنترل و نظارت بر داده های توصیفی شهر گنبدکاووس درراستای همکاری با مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور

مهندس آرتین هوانسیان، رئییس ادره اطلاعات توصیفی

31 خرداد 1401 ساعت 7:36


کنترل و نظارت بر داده های توصیفی شهر گنبدکاووس درراستای همکاری با مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور

 در جهت سلسله همکاری­ها با مجموعه مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشورپ، با موضوع کنترل داده ­ها و مشخصات توصیفی عوارض مکانی، ماموریت نظارت بر فرآیند گویاسازی داده های شهر گنبدکاووس توسط همکاران اداره اطلاعات توصیفی / اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان انجام گردید. فعالیت های انجام شده در این مرحله به شرح ذیل می باشند:

 1. بررسی و مطالعه برروی مستندات و مدارک ارسالی از طرف شرکت مهندسین مشاور
  برنامه ریزی جهت عزیمت به منطقه کاری
  بررسی میدانی داده های توصیفی عوارض مکانی
  بررسی میدانی نقاط مبنائی احداث شده توسط شرکت
  تهیه لیست ایرادات و مشخص نمودن نحوه تصحیح آنها
   کد مطلب: 5518

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5518/کنترل-نظارت-داده-های-توصیفی-شهر-گنبدکاووس-درراستای-همکاری-مدیریت-فنی-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir