کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

از سوی سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:

انجام عملیات کنترل و نظارت نقشه های شهر مراوه تپه(استان گلستان)

مهندس آرتین هوانسیان، رئیس اداره اطلاعات توصیفی

11 مرداد 1401 ساعت 12:50


انجام عملیات کنترل و نظارت نقشه های شهر مراوه تپه(استان گلستان)
 

درراستای همکاری در روند کنترل و نظارت فرآیند گویاسازی نقشه های بزرگ مقیاس شهری با مجموعه مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور، عملیات کنترل نقشه های شهر مراوه تپه (استان گلستان) در دستور کار اداره اطلاعات توصیفی / اداره کل نقشه برداری زمینی و بنیادی قرار گرفت.
در این مرحله ابتدا عملیات مطالعه و بررسی نقشه ها قبل از عزیمت به منطقه توسط همکاران اداره اطلاعات توصیفی انجام گرفت و سپس در مرحله کنترل میدانی پروژه، تمامی عوارض و مشخصات آنها از منظر ماهیت هندسی و توصیفات مطابق با استانداردها و دستورالعمل گویاسازی نقشه های بزرگ مقیاس مصوب سازمان نقشه برداری کشور انجام پذیرفت.
 


کد مطلب: 5606

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5606/انجام-عملیات-کنترل-نظارت-نقشه-های-شهر-مراوه-تپه-استان-گلستان

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1