کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گزارش زمین لرزه با بزرگای ۵.۴ استان قزوین در زون گسلی آوج (آبدره) ِکوشک نصرت

دکتر حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودینامیک اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری

2 آذر 1399 ساعت 13:40


بنا بر گزارش مرکز  لرزه نگاری کشوری زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی، حوالی"آوج" در استان قزوین را لرزاند.
مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۵.۶۹ درجه عرض شمالی و ۴۸.۹۷ درجه طول شرقی ثبت شده است.

تکتونیک منطقه 

 استان قزوین با توجه به قرارگیری در موقعیت خاص جغرافیایی و زمین شناسی و همچنین وجود گسل‌های توانمند لرزه‌زا و پیشینه لرزه‌خیزی، یکی از استان‌های لرزه خیز کشور محسوب می‌شود و تاکنون زلزله‌های مخرب بسیاری را تجربه کرده است، از گسل‌های اصلی و پویای استان می‌توان به گسل‌های ایپک، آوج و حسن آباد در جنوب دشت قزوین؛ گسل شمال قزوین در شمال دشت قزوین و گسل‌های اشتهارد و ماهدشت در شرق گسل ایپک اشاره کرد که از سمت شرق به گسل شمال تهران می‌رسد.
به طور کلی می‌توان استان قزوین را به سه پهنه لرزه‌ای مجزا تقسیم کرد که شامل ؛
پهنه بوئین‌زهرا با لرزه خیزی بالا، پهنه قزوین با لرزه خیزی متوسط تا بالا و پهنه تاکستان با لرزه خیزی کم است.  زلزله تاریخی ۱۱۷۸میلادی در شرق بوئین زهرا، از جمله زلزله‌های ویرانگر تاریخی است که در دشت قزوین رخ داده. زلزله  ۱۰ شهریور ماه ۱۳۴۱با بزرگی ۷/۲ با بیش از ۱۲هزار کشته که سبب ویرانی کامل شهر بوئین زهرا و تمامی روستاهای اطرافش شد . زمین لرزه اول تیرماه چنگوره (آوج) در سال ۱۳۸۱ با بزرگای ۶/۵ و با بیش از ۲۰۰نفر کشته از جمله زمین لرزه های ویرانگر منطقه است.

نتابج حاصله از شبکه ایستگاه های دائمیGNSS سازمان نقشه برداری کشور

مدل حرکت کلی کشور و منطقه  با استفاده از شبکه های موردی و دائمی سازمان 

اندازه گيري انجام شده با استفاده GPS    وهمچنین محاسبات جدیدسال 2020 میدان سرعت ایستگا ه های دائمی  سازمان نقشه برداری کشور  داده‌هاي جديدي را جهت كمي كردن حركات امروزي وتغييرشكل فعال درايران فراهم نموده است. سرعتهاي حاصل از اندازه گيري با GPS درطول حاشيه شمال شرقي صفحه عربستان بيانگر آن است كه صفحه عربستان نسبت به اوراسيا  
   با سرعتي معادل با  22 ميلي متر درسال  درحركت است.  كوتاه شدگي در ايران به دو شكل متفاوت دربخشهاي شرقي وغربي ايران روي مي‌دهد. در شرق طول 58درجه بيشتر كوتاه شدگي در پهنه فرورانش مكران اتفاق مي‌افتد  (19 ميلي‌متر در سال) ومابقي آن (يعني 1 ±  5 ميلي متر درسال) در منطقه كپه داغ مستهلك مي‌گردد. درغرب طول جغرافيايي 58درجه تغييرشكل ناشي از همگرايي برروي چندين كمربند كوهزايي توزيع يافته درطول جغرافيايي تهران نرخ كوتاه شدگي در كوههاي زاگرس و البرز به ترتيب1±  5 و 1 ± 6ميلي متر در سال مي‌باشد.
نرخ جابجايي راستگرد بر روي گسل جوان زاگرس 1 ± 3 ميلي متردرسال برآورد گرديده است. در مقابل نرخ کوتاه شدگی درشمال غرب ايران بسيار زياد مي باشد (1 ± 8 ميليمتر درسال).

 بلوك ايران مركزي  جایی که در شمال آن این زمین لرزه رخ  داده بطور نسبي بصورت يك جسم صلب عمل كرده وداراي يك حركت منسجم و يكپارچه است و با سرعت 13 میلیمتر در سال نسبت به  صفحه اوراسیا در حرکت است.
 نقاط واقع در شرق طول جغرافيايي 61درجه جابجايي بسيار كمي را نسبت به اوراسيانمايش مي دهند. تفاوت سرعت ونحوه دگرشكلي مشاهده شده در شرق و غرب ايران در قالب حركات امتداد لغز در طول حاشيه بلوك لوت خودنما یی می کند.
میزان کوتاه شدگی در منطقه زمین لرزه 2 میلیمتر در سال می باشد و نرخ لغزش گسل مسبب 1.5 میلیمتر در سال می باشد.
نرخ کرنش یا استرین محاسبه شده ۱.۵ نانو استرین در سال میباشد که با توجه ماهیت تکتونیکی منطقه نرخ پایینی می باشد که رخ داد وقوع زلزله ها را تقویت میکند.
زمین لرزه فوق دارای پیش لرزه ای با بزرگای ۳.۹ و تا کنون ۷ پس لرزه داشته که کمترین آن ۲.۵ و بزرگترین آن ۳.۳ بوده است .
تنش در ناحیه صفحه گسلی قبل از  گسیختگی و ایجاد زلزله  MP 5.4 بوده است . با توجه به روند پس لرزه ها و بزرگای آنها  و افت تنش  کاهش انرژی ذخیره شده در پوسته محسوس و در حال انجام  است .
 

بردارهای سرعت در اندازه گیری ایستگاههای شبکه ژئودینامیک(IPGN)
 اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی


کد مطلب: 3110

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/report/3110/گزارش-زمین-لرزه-بزرگای-۵-۴-استان-قزوین-زون-گسلی-آوج-آبدره-کوشک-نصرت

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1