کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گسل جعفر آباد منشا زلزله 5.2 امروز بهاباد

دکتر حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودینامیک اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری

2 آذر 1399 ساعت 13:44


 به گزارش مرکز لرزه نگاری  کشوری زمین لرزه ای در عمق 8 کیلومتری و به بزرگی ۵.۲ (پنج و دو دهم) در مقیاس امواج درونی زمین  ساعت ۱ و ۰۴ دقیقه و ۴۹ ثانیه بامداد امروز بهاباد در استان یزد را لرزاند. 
تکتونیک منطقه
بررسی نقشه لرزه زمین ساختی کشور نشان می‌دهد که ایران مرکزی یک ناحیه‌ایی خطی از نظر لرزه‌ایی نیست. بلکه فعالیت لرزه‌ ایی در این منطقه دارای پراکندگی قابل ملاحظه‌ای است. حوادث لرزه‌ایی در این ناحیه در مقایسه با حوادث لرزه‌ایی کمربند چین خورده- رانده زاگرس دارای دوره بازگشت طولانی‌تر و آهنگ آرامتری برخوردار است بطوری که در بین دو رخداد پی در پی یک دوره سکون و آرامش طولانی وجود دارد.  
  با نگاهی به نقشه لرزه زمین ساختی کشور، برای ایران مرکزی نشان می دهد که گسله‌های فعال با تمرکز دادههای لرزه‌ایی ثبت شده براحتی قابل تشخیص هستند. مهمترین تمرکزهای داده ای را می‌توان پیرامون گسله‌های 1) درونه یا گسله بزرگ کویر 2) گسله کوه بنان 3) گسله نایبند-گوک 4) گسله ترود 5) گسله ایپک 6) گسله دهشیر 7) گسله سلماس-دریک 7) گسله چاهک 8) گسله دشت بیاض 9) گسله دولت آباد 10) گسل جعفر آباد دانست.
 بررسی تاریخی زمین لرزه های رخداده در کشور بویژه در ایران مرکزی نشان دهنده آنست که در طول تاریخ نواحی مختلف آن زمین لرزه های بزرگی را یک یا چندین مرتبه تجربه کرده اند. مقایسه زمین لرزه های ثبت شده دستگاهی با آنچه که از دادههای تاریخی وجود دارد بخوبی معید این حقیقت هستند. 

نتابج حاصله از شبکهGNSSو ژئودینامیک  کشوری

پهنه بندی بلوک ایران مرکزی شامل ایستگاه های HAMD, SALF, SFHN, SBAK, ABRK, است که دارای سرعت متوسط 12-13 میلی متر در سال می با شند .سرعت نسبی این ایستگاهها به هم کمتر از یک میلیمتر در سال است وبنابراین می توان بلوک ایران مرکزی را با توجه به میدان سرعت GNSSو استربن نسبتا صلب و با سرعت یکنواخت فرض نمود. که دارای راستای حرکت به سمت شمال و صفحه اوراسیاست. 
 از طرفي ديگر، نرخ تغييرات حدود يك ميلي‌متر در سال در اين بخش از فلات ايران بيانگر آن است كه اين صفحه كاملا صلب نبوده و داراي تغييرات درون صفحه‌اي كوچكي مي‌باشد. نرخ لغزش گسلهای این منطقه در محدوده 1  میلیمتر در سال می باشد .
این زمین لرزه تا کنون هیچ پس لرزه ای نداشته است.

با تشکر از همکاران اداره ژئودزی و ژئودینامیک


کد مطلب: 3111

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/report/3111/گسل-جعفر-آباد-منشا-زلزله-5-2-امروز-بهاباد

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir