کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گسل پیشانی کوهستان منشا زلزله امروز اشکنان فارس بندر مقام هرمزگان

تهیه کننده: دکتر حمید رضا نانکلی، رئیس اداره ژئودینامیک، اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی

2 آذر 1399 ساعت 14:12میدان سرعت که نسبت به بلوک ایران مرکزی به ‌عنوان سیستم مختصات مرجع در نظر گرفته شد است  نشان می دهد که در گستره خلیج فارس که سرعت حرکت ایستگاهها 8-6 میلی‌متر در سال است .  اندازه گيري هاي GPS و تحليل نتايج مربوط نشانگر آن است كه نرخ كوتاه شدگي در جنوب شرقي زاگرس حدود 3±9ميليمتر در سال مي باشد.
 به گزار ش مرکز  لرزه نگاری کشوری  زمین لرزه ای با بزرگای.۴  در عمق ۱۶ کیلومتری  ساعت۱۲ ۱۸ مورخ ۱۸ آبان ماه   در۱۸ کیلومتری بندر مقام در شهرستان پارسیان  استان هرمزگان رخ داد .
تحلیل سازمان نقشه برداری کشور 

 گسل  پیشانی کوهستان به عنوان مرز زاگرس چین خورده ساده با کوهپایه ها در نظر گرفته می شود و این گسل با طول ۱۳۵۰ کیلومتر دارای قطعات رانده شده ۱۵ تا ۱۱۵ کیاومتری است.
رژیم تکتونیکی منطقه
 فشارشی می باشد که از میدان کرنش یا استرین شبکه ژئودینامیک سازمان نقشه برداری  کشور بد ست آمده است که تطابق خوبی با نتایج حاصل از حل مکانیزم کانونی دارد. 
 این منطقه در محل و زون برخورد دو صفحه عربی و اوراسیا میباشد و زون لرزه خیزی است نرخ همگرایی این دو صفحه ۲۲ میلیمتر در سال است که از مدل حرکت کشور بر اساس شبکه ایستگاه های دائمی و ژئودینامیک کشور بدست آمده است.

میدان سرعت که نسبت به بلوک ایران مرکزی به ‌عنوان سیستم مختصات مرجع در نظر گرفته شد است  نشان می دهد که در گستره خلیج فارس که سرعت حرکت ایستگاهها 8-6 میلی‌متر در سال است . 
   
اندازه گيري هاي GPS و تحليل نتايج مربوط نشانگر آن است كه نرخ كوتاه شدگي در جنوب شرقي زاگرس حدود 3±9ميليمتر در سال مي باشد.


کد مطلب: 3113

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/report/3113/گسل-پیشانی-کوهستان-منشا-زلزله-امروز-اشکنان-فارس-بندر-مقام-هرمزگان

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir