plus
reset
minus
plus
minus
آرشيو برچسب: شاخص های ارزیابی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
در قالب تشکیل گروه‌های کاری به رفع نواقص اقدام گردد تا سازمان در سال جاری نیز در تمامی شاخص‌ها شاهد افزایش سقف حداکثری امتیازات در ارزیابی عملکرد خود باشد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۶
اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج‌گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۹