plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
دکتر سید عبدالرضا سعادت میر قدیم
مدیرکل ژئودزی و نقشه برداری زمینی
تلفن:02166071098
داخلی: 2425
اداره‌کل زمین‌سنجی ونقشه‌برداری زمینی
کرمان با ۱۸ گسل فعال و پر تنش تکتونیکی به عنوان یکی از زلزله خیزترین استان های کشور 
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۲۱:۳۷
فرونشست منطقه نقده، پیرانشهر، ترکمان از توابع شهرستان ارومیه با نرخ 6.22 سانتیمتر در سال
۹ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۴۱
جنبایی پهنه گسلی پیشانی کوهستان -لار  منشا زلزله امروز بستک استان هرمزگان 
۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵
زمین‌لرزه‌های سبک تا متوسط ماه‌های اخیر در مراوه‌تپه استان گلستان
۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۱۴
زون گسلی مراوتپه مسبب زلزله 5 آذر استان گلستان
۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴
فرونشست منطقه رزن از استان همدان با نرخ 5.13 سانتیمتر در سال
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۰۹
زون گسلی آستانه دامغان عامل  زوچ زلزله اول آذر ماه مجن استان سمنان
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۰۸
مطالعه و تحلیل پیش‌ نشانگرهای حرارتی زلزله
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۰۶
یکپارچه سازی شبکه های ایستگاه های دائمیGNSS (شمیم  – سمت - جغرافیایی) بر مبنای چارچوب مرجع کشوری
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۱۷