plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
مهندس علی صادقی نائینی
مدیر کل اداره کل هوایی ، فضایی و نقشه های مبنایی
تلفن مستقیم:66071060
فکس:66071061
داخلیهای:2252و2546

داخلی اداره پرواز:2307و2713
داخلی اداره پردازش:2225
داخلی اداره ادیت و تبدیل:2240
داخلی اداره مثلث بندی:2386

جهت خرید محصولات سازمان با اداره فروش خدمات فنی سازمان ارتباط حاصل گردد.
اداره کل نقشه برداری هوايی، فضايی و نقشه‌های مبنایی
تبدیل ، ترسیم و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ بخشی از جزیره قشم با استفاده از تصاویر هوایی سال ۱۳۹۶ با قدرت تفکیک ۱۰ سانتی متر عکسبرداری سازمان نقشه برداری
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۳
جانمایی نقشه‌های قدیمی استان آذربایجان شرقی در راستای تولید اندکس نقشه های قدیمی کشور
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۱۴
ارزیابی تغییرات شهر لاهیجان با استفاده از نقشه های ۱:۲۰۰۰ تولیدی
۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۵۱
جانمایی نقشه‌های قدیمی استان بوشهر
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۵۵
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه های نقشه و اطلاعات مکانی سازمانهای مدیریت وبرنامه ریزی استانها
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۴۵
جانمایی نقشه‌های قدیمی استان آذربایجان غربی
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۴۷
فراخوان انتخاب مشاور به منظور تصویر برداری هوایی به کمک پهپاد و تولید نقشه ۱:۲۰۰۰ از شهر طالقان
۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۱۷
بررسی تغییرات و ارزیابی خسارت ناشی از طوفان شن دراراضی کشاورزی جنوب استان کرمان  با استفاده از تصاویر ماهواره ای
۱۷ فروردين ۱۴۰۰ ۰۸:۳۸