Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
زهره دانیاری
رئیس گروه امور استان‌ها
داخلی 2505

سیما مهدوی
کارشناس گروه امور استان‌ها
تلفن 66071014

رضا آقامحمدی نظری
کارشناس گروه امور استان‌ها
داخلی 2507
امور استان‌‌ها
برنامه‌ریزی با استفاده از ابزارهای نوین بعنوان یکی از مهمترین اهداف تخصصی سازمان نقشه برداری کشور در اولویت باشد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰
دومین وبینار آموزشی با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص‌ها برای گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱
وبینار آموزشی با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص ها برای گروه های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۴۵
با مدیریت و بهینه سازی؛ میزان مصرف آب در سازمان نقشه برداری کشور به کمترین میزان خود طی ۱۸ سال گذشته رسید  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۵۱
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۲۶ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۳
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۲۶
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۳۳
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ شهريور ۱۴۰۰ ۱۰:۱۰
وبینار آموزشی هفتگی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۵