plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
زهره دانیاری
رئیس گروه امور استان‌ها
داخلی 2505

سیما مهدوی
کارشناس گروه امور استان‌ها
تلفن 66071014

رضا آقامحمدی نظری
کارشناس گروه امور استان‌ها
داخلی 2507
امور استان‌‌ها
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۲۶ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۳
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۲۶
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۳۳
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ شهريور ۱۴۰۰ ۱۰:۱۰
وبینار آموزشی هفتگی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۵
وبینار آموزشی هفتگی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵
در فرایند ارزیابی، سازمان نقشه‌برداری کشور از نظرات و پیشنهادات سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها بهره مند می‌گردد.  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۰ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۱۱
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ تير ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴
حفظ و نگهداری شبکه ایستگاه های دائمی، ژئودینامیک،  GNSS و ثقل سنجی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۰۷