Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
شورای عالی نقشه‌برداری کشور
شصت و سومین نشست اعضای کمیسیون معین در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۱ فروردين ۱۴۰۱ ۱۵:۵۶
نشست بررسی و هم افزایی شبکه های تعیین موقعیت آنی(GNSS) با حضور دستگاه های اجرائی متولی و بخش خصوصی/آینده روشن در انتظار شبکه های تعیین موقعیت آنی کل کشور
۲۵ فروردين ۱۴۰۱ ۱۴:۳۰
بررسی پیش نویس سند چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه‌برداری کشور و مدل مفهومی الگوی SDI استانی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷
پیش نویس سند چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه‌برداری کشور و لزوم هم افزایی بین دستگاه ها در حوزه شبکه های GNSS  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹
با تصویب طرح جامع تولید و بازنگری نقشه های شهری بزرگ مقیاس ، نقشه های پوششی و ساماندهی شبکه های تعیین موقعیت آنی کشور در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی نقشه برداری کشور؛ مهندسی نقشه برداری و صنعت ژئوماتیک کشور جانی تازه گرفت!  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ تير ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵
بررسی پیش نویس پیشنهادی آئین نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه برداری  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۱۰
از این پس جلسات کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری  به صورت مستمر برگزار می‌شود تا بستر تصمیم گیری ها در شورای عالی نقشه برداری و هیأت وزیران هموارتر شود  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۰۱