کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دکتر فرخ توکلی در خصوص نقشه ژئودزی و سیستم‌های تعیین موقعیت می‌گوید:

ایران هر سال حدود 2 سانتی‌متر کوتاه می شود

7 مهر 1399 ساعت 13:30

دکتر فرخ توکلی، کارشناس مدیریت زمیین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی از نقش ژئودزی و سیستم‌های ژئودتیک و تعیین موقعیت جهانی می گویدکد مطلب: 2797

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/video/2797/ایران-سال-حدود-2-سانتی-متر-کوتاه-می-شود

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir