سازمان نقشه برداری کشور 25 آبان 1400 ساعت 8:00 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4780/نصب-ایستگاه-جدید-ارتقاء-دستگاه-های-جزرومدی-سواحل-سیستان-وبلوچستان -------------------------------------------------- مدیریت آبنگاری و امور جزرو مدی اعلام کرد: عنوان : نصب ایستگاه جدید و ارتقاء دستگاه های جزرومدی در سواحل سیستان وبلوچستان -------------------------------------------------- با توجه به احساس نیاز و کمبود ایستگاه های جزرومدی در سواحل جنوب شرقی کشور و عدم پایش مناسب سطح تراز دریا در سواحل دریای عمان و منطقه مکران دو ایستگاه جدید جزرو مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد و همچنین یک ایستگاه قدیمی تر شبکه پایش سطح تراز دریای سازمان نقشه برداری احیا شده و مجهز به سنسورهای جدیدتر گردید. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، دکتر سید رهی فروغی رییس اداره امور جزرومدی و جریان سنجی مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی با اعلام خبر فوق توضیح داد: با توجه به احساس نیاز و کمبود ایستگاههای جزرومدی در سواحل جنوب شرقی کشور و عدم پایش مناسب سطح تراز دریا در سواحل دریای عمان و منطقه مکران دو ایستگاه جدید جزرو مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد و همچنین یک ایستگاه قدیمی تر شبکه پایش سطح تراز دریای سازمان نقشه برداری احیا شده و مجهز به سنسورهای جدیدتر گردید. وی در ادامه گفت:  در آبان ماه سال جاری پس از بررسی زیر ساختهای ساحلی لازم به منظور جانمایی مناسب سرانجام ایستگاههای جدید یکی در اسکله صیادی پسابندر نزدیک به آخرین مناطق ساحلی مرزی ایران با پاکستان و دیگری در اسکله صیادی واقع در شهرستان زرآباد نصب و راه اندازی گردید.همچنین ایستگاه چابهار که از ایستگاههای قدمت دار شبکه پایش سطح تراز دریا بود احیا شده و سنسور راداری در آن نصب گردید . فروغی افزود: داده های تراز دریا در سواحل سیستان و بلوچستان لازمه ایجاد زیرساختهای ساحلی برای توسعه سواحل مکران همچنین مطالعات زیست محیطی می باشد علاوه برآن می توان از این داده ها برای سیستمهای هشدار سونامی نیز استفاده کرد.لازم به ذکر است داده ها ی ایستگاه پسابندر هم اکنون درسایت پایش سطح تراز دریا متعلق به سازمان نقشه برداری کشور به صورت برخط در دسترس کاربران قرار دارد. وی در خاتمه از مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان که با هماهنگیهای بعمل آمده در تسریع کار همکاری نمودند کمال تشکر را ابراز نمود.