سازمان نقشه برداری کشور 5 بهمن 1400 ساعت 12:02 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4988/آغاز-ماموریت-گویاسازی-شهر-تنکابن -------------------------------------------------- اداره‌کل زمین‌سنجی ونقشه‌برداری زمینی خبر داد: عنوان : آغاز ماموریت گویاسازی شهر تنکابن تهیه و تنظیم خبر: مهندس هوانسیان، رئیس اداره گردآوری اطلاعات توصیفی، اداره کل زمین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی -------------------------------------------------- متن :  آغاز ماموریت گویاسازی شهر تنکابن یکی از ماموریت‌های اصلی و بنیادی سازمان نقشه برداری کشور، تهیه نقشه بزرگ مقیاس از مناطق شهری می باشد. در این راستا و بر اساس روند خط تولید تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس، پس از انجام عملیات پرواز و تبدیل عکس به نقشه، فرآیند گویاسازی جهت گردآوری و اخذ داده ها و ویژگی های توصیفی عوارض مکانی آغاز می گردد. مطابق برنامه ریزی بعمل آمده در سال 1400، اداره اطلاعات توصیفی اقدام به گویاسازی و جمع آوری داده های توصیفی عوارض شهرهای استان مازندران نموده است. این فرآیند در دو مرحله عملیات میدانی و ستادی انجام می گردد. در فاز میدانی مامور گویا کننده با مراجعه به منطقه اقدام به گردآوری و اخذ داده های توصیفی بر اساس استاندارد و دستورالعمل گویاسازی سازمان نقشه برداری کشور نموده و در مرحله بعد می بایستی تمامی داده های جمع آوری شده در پایگاه داده های جغرافیایی منتقل گردند. بدین منظور و در راستای این فرآیند، گویاسازی عوارض شهر تنکابن (استان مازندران) توسط همکاران اداره اطلاعات توصیفی / اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی در مرحله عملیات میدانی در حال انجام می باشد.