سازمان نقشه برداری کشور 21 اسفند 1400 ساعت 14:51 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5239/تشکیل-کارگروه-تخصصی-مدیریت-دانش-جهت-پیاده-سازی-نظام-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- در شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان نقشه برداری کشور مصوب شد: عنوان : تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت دانش جهت پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان نقشه برداری کشور -------------------------------------------------- تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت دانش جهت پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان نقشه برداری کشور از سوی شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان نقشه برداری کشور مصوب شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، چهاردهمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان با حضور دکتر جاویدانه رئیس سازمان و اعضاء شورا در محل این سازمان برگزار گردید.  بر این اساس مقرر شد شورای راهبری توسعه مدیریت، کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت دانش جهت پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان اقدام و گزارش آن را به شورا ارائه نماید. همچنین شورای راهبری توسعه مدیریت ضمن تصویب تعداد 52 گروه فرآیندی و 146 فرآیند احصاء شده در چارچوب مدل APQC ، مقرر نمود مدیریتهای سازمان سالانه نسبت به بازنگری 20 درصد از فرآیندهای خود تا پایان برنامه 5 ساله اقدام نمایند.  این شورا راه اندازی سامانه شکایات و مشارکت مردمی در راستای ماده(25) قانون سلامت اداری و تدوین برنامه عملیاتی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را نیز در دستور اقدامات خود دارد.