سازمان نقشه برداری کشور 10 مهر 1396 ساعت 9:03 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/1666/آدرس-پستی-سازمان-تلفن-فکس-ایمیل -------------------------------------------------- عنوان : آدرس پستی سازمان، تلفن، فکس و ایمیل -------------------------------------------------- متن : تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور تلفن: 66071001-7 کد پستی :1387835861 صندوق  پستی : 13185-1684 دورنگار : 66071000 پست الکترونیکی :  info@ncc.gov.ir ساعت کاری :07:30 الی 14:30