سازمان نقشه برداری کشور 22 دی 1399 ساعت 14:53 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3358/1/دبیران-کمیته-ها-ملزم-هستند-طبق-الزامات-قانونی-شرح-وظایف-ابلاغی-فعالیت-های-خود-عملیاتی-کنند -------------------------------------------------- دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در نشستی با دبیران شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: عنوان : دبیران کمیته‌ها ملزم هستند طبق الزامات قانونی و شرح وظایف ابلاغی، فعالیت‌های خود را عملیاتی کنند -------------------------------------------------- دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در نشستی با دبیران شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: «دبیران کمیته‌ها ملزم هستند طبق الزامات قانونی و شرح وظایف ابلاغی فعالیت‌های خود را عملیاتی کنند» متن : دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در جلسه‌ای که با دبیران کمیته‌های شورای راهبری توسعه مدیریت داشتند، ضمن اشاره به اهمیت این کمیته‌ها در پیشبرد اهداف سازمان دبیران را ملزم کرد طبق الزامات قانونی و شرح وظایف ابلاغی فعالیت‌های خود را عملیاتی کنند. رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور بیان کرد: «الزامات در دستور العمل‌های قانونی مشخص است و دبیران موظف هستند تکالیف قانونی را طبق وظایف ابلاغی در دستور کار خود قرار دهند». در این جلسه مقرر گشت دبیران برنامه عملیاتی هر کدام از وظایف خود را آماده کنند و نقشه راه مشخص داشته باشند.  دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی به استفاده از تجارب دستگاه‌های مشابه و موفق و لزوم ارتباط با آن‌ها تاکید نمود و همچنین مقرر شد کمیته‌ها گروه‌های کاری تخصصی برای هر کدام از تکالیف تشکیل دهند و از توان و تخصص همه همکاران از حوزه های فنی و غیر فنی استفاده شود.