سازمان نقشه برداری کشور 30 شهريور 1397 ساعت 15:35 https://www.ncc.gov.ir/fa/video/3/انعکاس-کنفرانس-خبری-رئیس-سازمان-نقشه-برداری-کشور-شبکه-خبر -------------------------------------------------- عنوان : انعکاس کنفرانس خبری رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در شبکه خبر -------------------------------------------------- متن :