سازمان نقشه برداری کشور 15 تير 1396 ساعت 9:56 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/818/اداره-پردازش-تصاوير-رقومي -------------------------------------------------- عنوان : اداره پردازش تصاوير رقومي -------------------------------------------------- متن : معرفی اين اداره با استفاده از نرم افزارهای حرفه‌اي پردازش تصاوير به تصحيح هندسي و راديومتري عكس‌هاي هوايي قائم و انواع تصاوير ماهواره‌اي پرداخته و محصولات متنوعي همچون انواع موزاييك و نقشه‌هاي عكسي/تصويري را توليد مي نمايد. تجهیزات و نرم افزار ها:       بروزترین نرم افزارهاي مطرح در دنیا       Geomatica       Envi      INPHO   فعالیت ها :       اعمال تصحیحات هندسی بر روی عكس هاي هوايي و تصاویر ماهواره اي      تهیه مدل رقومی ارتفاعی زمین و مدل رقومی سطح  محصولات :      مدل رقومی ارتفاعی زمین:  نمايش تغييرات پيوسته پستي و بلندی زمين را با استفاده از تغييرات درجه خاکستری به صورت رستری نمايش می دهد.      ارتوفتو: عكس هوايي/تصاویر ماهواره اي که تصحیحات هندسی روی آن اعمال گردیده است.      تصویر طبقه بندی شده بر اساس کاربرد آن کاربردها:      کشاورزی: مطالعه آبراهه ها و حجم آب مناطق, مکانیابی احداث سدها تهيه نقشه جامع پوشش گياهي منطقه      صنعت: مکانیابی بهینه برای نصب آنتنهای مخابراتی، مکانیابی مناطق صنعتی      حمل و نقل: استفاده در پروژه های راه سازی و تعیین مسیرخطوط طراحی راهها و حمل و نقل ریلی      محیط زیست: مطالعه میزان فرسایش زمین مطالعه ميزان انهدام جنگلها و يا ميزان پيشرفت جنگل كاري