سازمان نقشه برداری کشور 1 خرداد 1398 ساعت 14:22 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/250/گزارش-ماموریت-های-برون-سازمانی-کارکنان-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- از سوی اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني منتشر شد: عنوان : گزارش ماموریت‎های برون سازمانی کارکنان سازمان نقشه‎برداری کشور اداره كل ژئودزي و نقشه برداري زميني با 2683 نفر روز ماموریت، بیشترین رکورد را دارد -------------------------------------------------- کارکنان سازمان نقشه‎برداری کشور در طول سال 97 در مجموع 10866 نفر-روز به ماموریت رفته‎اند. 14 میلیارد ریال از اعتبارات این سازمان نیز صرف پرداخت فوق‌العاده ماموریت کارکنان شده است. متن : کارکنان سازمان نقشه‎برداری کشور در طول سال 97 در مجموع 10866 نفر روز به ماموریت رفته‎اند. به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني گزارش ماموریت‎های برون سازمانی کارکنان این سازمان را به تفکیک واحد اعزام کننده از تاریخ 01/01/97 تا 29/12/97 منتشر کرد. بر اساس این گزارش اگر چه اداره كل ژئودزي و نقشه برداري زميني با 2683 نفر روز ماموریت، رکورددار بیشترین تعداد ماموریت‎های برون سازمانی است اما سه تن از کارکنان اداره آبنگاري و امور جزر و مدي، با بیش از 340 روز ماموریت در سال 97، رکوردار بیشترین اعزام به ماموریت را دارند که عموما به دلیل فعالیت در کشتی ایران آبنگار در آب‎های جنوبی کشور بوده است. پس از اداره كل ژئودزي و نقشه برداري زميني، اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني با 2004 نفر روز ماموریت، بیشترین آمار را در ماموریت‎های برون سازمانی داشته که عمدتا به دلیل ماموریت‎های 16 تن از رانندگان سازمان در این اداره کل است. ادارات کل نقشه برداری غرب، جنوب غرب، جنوب شرق، شزق و شمال شرق در مجموع 2134 نفر روز به ماموریت‎ رفته‎اند که از این میزان اداره کل نقشه برداری غرب با 643 نفر روز ماموریت، پیشتاز دیگر ادارات بوده است. مشروح این گزارش را اینجا بخوانید.