سازمان نقشه برداری کشور 3 شهريور 1397 ساعت 8:24 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1621/مدل-ژئوئید-محلی-ایران -------------------------------------------------- عنوان : مدل ژئوئید محلی ایران -------------------------------------------------- متن : مدل ژئوئید محلی ایران (محاسبات برخط) http://www.irg2016.ir مدل ژئوئید محلی ایران   مدل ژئوئید محلی ایران (محاسبات برخط) http://www.irg2016.ir