سازمان نقشه برداری کشور 11 اسفند 1399 ساعت 15:27 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3511/1/هفتمین-نشست-کمیته-امنیت-اطلاعات-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نمود: عنوان : هفتمین نشست کمیته امنیت اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشور -------------------------------------------------- دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نمود هفتمین نشست کمیته امنیت اطلاعات سازمان نقشه برداری کشور در تاریخ 11 اسفند ماه 1399 برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، هفتمین کمیته امنیت اطلاعات سازمان نقشه برداری کشور با محوریت موضوعات بررسی متدولوژی ارزشگذاری دارایی ها، محاسبه ریسک و گزارش روند اجرایی پروژه مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) توسط شرکت مجری برگزار گردید و بر لزوم اجرای موثر پروژه و ایجاد زمینه استمرار فرایندهای مربوطه به صورت دائم در سازمان تاکید شد.