سازمان نقشه برداری کشور 14 دی 1400 ساعت 17:49 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4934/برگزاری-دوره-آموزشی-پودمان-ویژه-مدیران-پایه-ارشد-میانی-مشاغل-حساس-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- از سوی مدیریت حراست سازمان نقشه برداری کشور انجام گرفت: عنوان : برگزاری دوره آموزشی پودمان ویژه مدیران(پایه، ارشد و میانی) و مشاغل حساس در سازمان نقشه برداری کشور -------------------------------------------------- دوره آموزشی پودمان ویژه مدیران(پایه، ارشد و میانی) و مشاغل حساس در سازمان نقشه برداری کشور از سوی مدیریت حراست سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد. متن : دوره آموزشی پودمان ویژه مدیران(پایه، ارشد و میانی) و مشاغل حساس در سازمان نقشه برداری کشور از سوی مدیریت حراست سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.