سازمان نقشه برداری کشور 16 آذر 1399 ساعت 18:56 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3205/راه-اندازی-پروژه-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقشه‌برداری کشور خبر داد: عنوان : راه اندازی پروژه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان نقشه‌برداری کشور -------------------------------------------------- دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور ارتقا سطح امنیت در حوزه فناوری اطلاعات پروژه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را راه اندازی نمود. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌بردرای کشور به نقل از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور ارتقا سطح امنیت در حوزه فناوری اطلاعات با حمایت ریاست محترم سازمان، عقد قرارداد با موضوع ارائه خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات صورت پذیرفت. در این خصوص با حضور مدیران حوزه فناوری اطلاعات و شرکت پیمانکار به جهت طرح و تصویب موارد مورد نیاز در کمیته امنیت اطلاعات جلسات متعددی برگزار گردید.