سازمان نقشه برداری کشور 2 آذر 1397 ساعت 14:52 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1848/آنالیز-استرین-شبکه-های-ژئودتیک-سدها-منظور-کنترل-پایداری-نمایش-تغییر-شکل -------------------------------------------------- عنوان : آنالیز استرین در شبکه های ژئودتیک سدها به منظور کنترل پایداری و نمایش تغییر شکل -------------------------------------------------- متن : آنالیز استرین در شبکه های ژئودتیک سدها به منظور کنترل پایداری و نمایش تغییر شکل برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001848-1.pdf یا http://glsd.ncc.ir/_TC/Documents/STRAIN_20120131_091310.pdf