سازمان نقشه برداری کشور 8 بهمن 1381 ساعت 7:52 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2685/محورهای-فعالیت-اهداف-ماموریت -------------------------------------------------- عنوان : محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت -------------------------------------------------- متن : دبیرخانه شوراها و کمیته‌ها در راستای تحقق اهداف تعیین ‌شده، موضوعات زیر را در دستور کار خود قرار داده است: - هماهنگی و برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورای عالی نقشه‌برداری، کمیسیون معین، کمیته نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی و گروه‎های کاری زیر مجموعه آن‌ها - تهیه دستور کار جلسات شورای عالی بر اساس موضوعات ارجاعی از طرف رئیس، اشخاص حقیقی و حقوقی و یا براساس مصوبات جلسات قبلی شورای عالی (لازم به ذکر است که تصمیم‌گیری در خصوص قرار دادن موضوعات پیشنهادی توسط اشخاص، سازمان‌ها، نهادها و شوراهای دیگر در دستور کار شورای عالی و یا ارجاع به کمیسیون معین برعهده دبیر شورای عالی می‌باشد). - تهیه وتنظیم صورتجلسات ومصوبات شورای عالی، کمیسیون معین، کمیته نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی و گروه‎های کاری و سپس بایگانی ونگهداری اسناد و مدارک مربوط و پیگیری اجرای مصوبات آن‌ها و ارائه گزارش به ریاست سازمان و شورای عالی - ارائه گزارش سالیانه مصوبات و حضور و غیاب اعضاء شورای عالی، نمایندگان کمیسیون معین و گروه‌های کاری به شورای عالی - برقراری ارتباط با شوراهای عالی مرتبط و ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری شوراهای مرتبط با اطلاعات مکانی و بهینه سازی امور - برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات کمیته یکسان‌سازی نام‎های جغرافیایی، تهیه صورتجلسات و ابلاغ آن‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنان و همكاري مستمر با اعضای این کمیته در دیگر دستگاه‏‎ها و سازمان‎ها - گردآوری و پایش صورتجلسات کلیه کارگروه‎ها و شوراهای فنی و تخصصی سازمان؛ ابلاغ مصوبات و تصمیمات متخذه در جلسات به واحدها، پایش و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها - گردآوری و پایش کلیه تفاهم‎نامه‎های سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها - ارتباط مستمر با مدیریت‌های گروه‎های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم آوردن تسهیلات لازم و رفع نیازهای آن‌ها، انعکاس نظرات و مشکلات و پیگیری تا حصول نتیجه - ارزشیابی عملکرد واحدها و انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از واحدهای مرکزی و استانی و تهیه گزارش‌های لازم برای ریاست سازمان